Menü
Információ:
+36 20 377 9334
info@vetomagderecske.hu
Ajánlatkérés: 0 db termék

AKG zöldugar/méhlegelő: 

Rövid leírás:

Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő

legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, 

három fajból álló magkeverékkel,

legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával 

Előírások:

a) az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása,

b) kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik; 

c) kaszálék a területről lehordható; 12 d) a zöldugart a 3. év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával; 

e) a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni; 

f) a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként.


A „Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.” előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek betartania: 

- a tábla szélessége, vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet; 

- a tábla vagy több tábla esetén a táblák hosszának összege minimum az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes kerületének 25%-a; 

- a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég lehet egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítania, ha a fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla;

AKG Gazdálkodói Kézikönyv: Letöltés


Részletes jogszabály:

10/2015. (III.13.) 

22. § Ökológiai másodvetés

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900061.fvm

Az AKG Zöldtágyázás

Előírások

esetében kötelező 5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.

A zöldítésben a zöldtrágyázást ettől függetlenül kell elvégezni!

• AKG-ban megvalósított zöldtrágyázás nem egyezik meg a zöldítésben alkalmazott zöldtrágyázással.

• termesztése esetén az önálló növényfajt vagy a keveréket legkésőbb virágzáskor a talajba kell forgatni.


AKG zöldtrágyázás bejelentése:

- Vetés bejelentése: vetést követő 15 napon belül kell a vetés tényét bejelenteni

- Tervezett beforgatás bejelentése: be kell jelenteni legalább 5 nappal a művelet elvégzése előtt

 - Tényleges beforgatás bejelentése: a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig bejelenteni.


Részletes jogszabály:

10/2015. (III.13.) 

22. § Ökológiai másodvetés

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500010.FM